Voeding & Meer 

Gezond worden en gezond blijven

Privacyverklaring

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Voeding & Meer gebruikt haar gegevens alleen voor:

- Het verzetten van afspraken.
- Persoonlijk contact.
- Het versturen van facturen.
- Het versturen van informatie/voortgang cliënt naar huisarts of doorverwijzing naar huisarts en/of specialist wanneer dit in het belang van de cliënt is.

Voeding & Meer gebruikt haar gegevens niet voor:

- Verkoop van adresgegevens aan derden.
- Het versturen van spam.

Voeding & Meer draagt er zorg voor dat:

- Cliëntgegevens zorgvuldig, strikt vertrouwelijk en in een beveiligde omgeving bewaard worden.
- Cliëntgegevens, na het laatste contact met de klant, maximaal 5 jaar bewaard en daarna vernietigd worden.
- Op verzoek van de cliënt alle betreffende gegevens van deze cliënt onmiddellijk vernietigd zullen worden.

De eigenaar van Voeding & Meer is de enige persoon die deze gegevens kan inzien en kan gebruiken.

Voeding & Meer zal nimmer zonder uw toestemming gegevens openbaar maken of aan derden verstrekken.